Lär dig att sminka dig - funktionsnedsättning

Lär dig att sminka dig - funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Välkommen till en kurs i sminkning!
Vi träffas klockan 18.00 till 19.30.

Lär dig att sminka dig själv!
Med hjälp av en cirkelledare
lär vi oss tillsammans att göra sminkningar.
Hur produkter används
och vad som passar till vilka tillfällen.
Passar dig med NPF diagnos
eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Det är också viktigt att vi lär känna varandra
och blir en grupp tillsammans!
Mejla mig om kursen.
Anton Ljungh
anton.ljungh@sv.se