Beteendevetenskap, Funktionsnedsättning

Ledarutbildning föräldraträffar NPF

Det finns ett stort behov hos föräldrar till barn med NPF att få träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Att få känna att man inte är ensam.

Haninge kommun har samverkat med Attention Haninge Tyresö och Studieförbundet Vuxenskolan under tre år för att hålla föräldraskapsutbildningar. I år samverkar vi även med Tyresö kommun.
Vi behöver nu fler ledare och du är kanske en av dem.
Kravet för att få gå utbildningen är att du har grundläggande kunskap om NPF.

Du kommer få ta del av ett nytt utbildningsmaterial, ”Du är inte ensam”, som innefattar alla NPF diagnoser utifrån föräldraskap. Vi vet idag att en diagnos sällan kommer ensam.

Utbildningen är kostnadsfri under förutsättning att du, då utbildningen är slutförd, håller minst en (1) studiecirkel inom Haninge kommun eller Tyresö kommun. Om du skulle få förhinder att gå utbildningen vill vi att du avbokar i god tid före start.

Om du inte kan hålla en kurs får du betala för utbildningen.
Kostnad för utbildningen är 1.800 kronor. Ange vid anmälan om du är medlem i Attention, du betalar då endast 1.500 kronor för utbildningen.

Kurs schema:
25 april klockan 14.00-17.00
2 maj klockan 14.00-17.00
5 maj klockan 18.00-20.15
9 maj klockan 14.00-17.00
12 maj klockan 18.00-20.15

Om du inte kan delta vid något av kurstillfällena får kurstillfället tas igen senare.
Anmälan görs till SV och om du skulle få förhinder vill vi att du avbokar dig i god tid före kursstart. Om du inte avbokar utgår en noshowavgift på 200 kronor.


Ledarutbildningen sker i samverkan med Attention Haninge Tyresö samt Haninge och Tyresö kommun.