Djur, natur & miljö

MERSMAK röjning, är ett projekt inom Säker Skog
som finansieras genom Landsbygdsprogrammet.
Tillsammans med Skogsägarföreningarna och LRF
vill vi få dig som skogsägare att röja din skog!
FÅR DU MERSMAK?
Vill du efter MERSMAK röjning
fördjupa dina kunskaper har
du möjlighet att ta röjsågskort.
Ingen avgift!
För ökad mångfald. För klimatet. Du kan påverka. Din skog. Allas framtid!
Vi erbjuder ett urval av skogsägare en utbildning i flera steg:
1. Upptaktsträff
2. Kvällsträffar kring teori och utrustning
3. Stor skogsdag
Efter det kommer du erbjudas hjälp att planera röjning mot egna
mål. Vi gör också en återträff med besök på genomförda röjningar