Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Är du anhörig till någon med samsjuklighet?
Då vill vi gärna få kontakt med dig!


Anhöriga till personer som både lider av psykisk ohälsa och har ett skadligt bruk befinner sig i en mycket svår situation. Känslor av frustration, oro och förtvivlan blandas ofta med skam och skuld. Inte sällan får även de anhöriga själva hälsoproblem. Därför driver vi på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) det treåriga Arvsfondsprojektet Mötesplats Anhöriga Samsjuklighet för att tillsammans med anhöriga och en bred samling aktörer undersöka hur stödet till de anhöriga skulle kunna förbättras.

Vi behöver dig för att förstå din situation!
Vi söker nu dig som har egen erfarenhet av att vara anhörig till en person med samsjuklighet.
Med ”samsjuklig” menar vi någon med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i kombination med skadligt bruk/beroende av alkohol, narkotika eller läkemedel. Vi vill ta del av dina erfarenheter och synpunkter, förstå hur du har det och lyssna på vad du skulle behöva för att bättre kunna hantera situationen.

Vi vill ge dig möjlighet att påverka.
Du kan dela med dig av dina erfarenheter genom samtalsgrupper, intervjuer, enkäter och fokusgrupper. Vi kommer även att erbjuda studiecirklar för anhöriga som vill lära sig mer om frågor som berör dem. Vill du vara anonym har du möjlighet att möta oss enskilt i en intervju eller genom en enkät.

Vill du veta mer?
Kontakta projektledare Jan Ström: jan.strom@nsph.se, 073-676 55 01.
Du kan också vara anonym på webbplatsen: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=9zjH4mAFiUuQmMZgtopfsbwLMipoDl9CiAW1eCasNJRUOUVOSjhNT0lURldSRUs4QU1OUlQzTENUSC4u

I samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan