Djur, natur & miljö

Lär dig såga säkert hos Studieförbundet Vuxenskolan.

I kursen lär man sig bl.a. trädfällning, kvistning av rak/frisk skog samt kapning av stammar som kräver AB, som är ett krav sedan 2015 (AFS 2012:1)
Boken "Motorsågning" av Skogsstyrelsen ingår i deltagaravgiften.

Ta med egen motorsåg (och drivmedel), rekommendation är minimum 40-45 kubikcentimeter (Om ni vill hyra utrustning meddela ledaren i god tid)

Nivå/ Förkunskaper
Du behöver inte ha sågat tidigare.

Skyddsutrustning
Personlig skyddsutrustning är ett krav: godkänd huggarhjälm med visir och hörselkåpor, sågskyddsbyxa kl1, sågskyddskängor/stövlar kl1, jacka eller väst EN 471, arbetshandskar, huggarbälte med timmerkrok och fil/filmall, timmersax, måttband och fällkilar. En yxa är att rekommendera för islagning av kilar.
OBS! alla måste ha med sig eget "Första förband"

Vi rekommenderar att ni har en egen olycksfallsförsäkring, då försäkringen som gruppen har inte täcker trädfällning.

Examination
Examinationen utförs efter avslutad kurs, datum bestäms med ledaren på kursen och betalas separat direkt till examinator. (ca 2000 kr + 300 kr för kort).

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura på mejl inför kursstarten.
Kursen är mellan kl. 08.00-16.00 varje dag.
OBS! Datum kan komma att flyttas om det är mindre än 5 anmälda som krävs för att starta kursen.

Ta med egen matsäck/lunch - det finns Micro.

Kontakta gärna våra ledare om ni undrar över något; Lars-Gunnar Dahlström, tfn: 070-5861822 eller Östen Lundkvist 070-8452631

Vid sjukdom
Just nu finns det inga Covid-restriktioner för kursverksamhet.
Vi måste ändå hjälpas åt med att förhindra smittspridningen.
Om du är förkyld eller har Covid-symptom (feber, hosta) ska du inte komma till kursen.

Rabatt och tillgodo
För att få ta del av en rabatt eller tillgodo behöver du skriva aktuell rabattkod eller tillgodo i rutan för meddelande vid anmälan.
Rabatt eller tillgodo kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.