Djur, natur & miljö

Lär dig såga säkert hos Studieförbundet Vuxenskolan.
Vi lär dig hantera motorsågen på rätt sätt så att arbetet blir enklare och framför allt säkrare. Vår utbildning är både teoretisk och praktisk, dvs praktisk trädfällning ingår.  Våra kursledare ser till att du har den kunskap som krävs för att klara examinationen för motorsågskörkort nivå A och B enligt de krav som ställs inom Säker Skog.
 
Som yrkesverksam är det idag ett krav att inneha motorsågskörkort. För dig som arbetar för privat bruk eller hjälper till är det klokt och värdefullt att inneha motorsågskörkort, i synnerhet om olyckan är framme och det blir ett försäkringsärende.
 
Nivå/ Förkunskaper
Du behöver inte ha sågat tidigare.
Åldersgränsen för att ta motorsågskörkort är 16 år men du bör vara minst 18 år.
 
Kursinnehåll
Boken "Motorsågning" av Skogsstyrelsen ingår i kursavgiften och kommer delas ut vid första kurstillfället.
 
Nivå A –  Grundläggande momenten vid användandet av motorsåg
• Allmänna säkerhetsbestämmelser
• Kontroll av sågens säkerhetsutrustning
• Skyddsutrustning
• Generella riskmoment vid sågning
• Arbetsteknik vid allmän sågning
• Vård och skötsel av utrustning
 
Nivå B –  Grundläggande momenten vid trädfällning
• Planering och rekognosering
• Riktskär, fällskär och fällning
• Kvistning och kapning
• Säkerhetsbestämmelser vid trädfällning
• Metoder och hjälpmedel vid trädfällning
• Riskmoment vid trädfällning och upparbetning
• Arbetsteknik vid avverkning
 
Examination
Våra kursledare är ej examinatorer för våra egna kurser.
Examinationen utförs externt efter att du har genomfört utbildningen och betalas separat till examinatorn, ca 2000 kr + 300 kr för kort.
Under pågående kurs kommer datum för din examination att bestämmas tillsammans kursledarna utifrån dina önskemål.
 
Du behöver ta med
Personlig skyddsutrustning och eget "Första förband" är ett krav under utbildningen.
• Motorsåg och drivmedel, rekommendation är minimum 40-45 kubikcentimeter. Om du vill hyra utrustning meddela kursledaren i god tid.
• Första förband
• Godkänd huggarhjälm med visir och hörselkåpor
• Sågskyddsbyxa kl1,
•Sågskyddskängor/stövlar kl1
• Jacka eller väst EN 471
• Arbetshandskar
• Huggarbälte med timmerkrok och fil/filmall, timmersax, måttband och fällkilar
• En yxa är att rekommendera för islagning av kilar.
• Egen matsäck/lunch. Endast vid första dagen har du tillgång till en micro därefter ta med mat som kan ätas i skogen.
 
Försäkring
Vi rekommenderar att ni har en egen olycksfallsförsäkring, då försäkringen som gruppen har inte täcker trädfällning.
 
Kursledare
Lars-Gunnar Dahlström och Östen Lundkvist har gedigen erfarenhet av att genomföra motorsågsutbildningar och är certifierade av Säker Skog.
 
Bra att veta
• Vi skickar kallelse/faktura på mejl inför kursstarten.
• Kursen är mellan kl. 08.00-16.00 varje dag.
• Datum kan komma att flyttas om det är mindre än 5 anmälda som krävs för att starta kursen.
 
Vid sjukdom
Just nu finns det inga Covid-restriktioner för kursverksamhet.
Vi måste ändå hjälpas åt med att förhindra smittspridningen.
Om du är förkyld eller har Covid-symptom (feber, hosta) ska du inte komma till kursen.
 
Rabatt och tillgodo
För att få ta del av en rabatt eller tillgodo behöver du skriva aktuell rabattkod eller tillgodo i rutan för meddelande vid anmälan.
Rabatt eller tillgodo kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.