Historia & Konsthistoria

Sollentuna Hembygdsförening. Berättar om hembygdsföreningen och de fastigheter som de förvaltar.
Föredrag av Anders Boberg

Föredraget hålls som videomöte.
Fritt inträde för medlemmar, som med e-post kommer att få en länk för uppkoppling via dator till föredraget.
Övriga entré 50 kr. Icke-medlem anmäler sig i förväg för att erhålla länk till föredraget på info@sollentunaslaktforskare.se
Anmälan till info@sollentunaslaktforskare.se
Möjlighet till test av uppkoppling kommer att erbjudas före föredraget.