Alexander Skytte är lärare i idrott
och hälsa på Skälbyskolan i Järfälla. Som
barn blev han diagnostiserad med ADHD
och i vuxen ålder med autism.
Han har haft en känsloladdad skolgång
som präglats av utåtagerande beteenden
och missförstånd. Ur dessa erfarenheter
kommer hans drivkraft att bidra till en utveckling
av skola och fritidshem som förstår
och bemöter elevers behov.
På Facebook är Alexander känd som
Bokstavspedagogen. Har också skrivit
kapitlet ”Bråk, missförstånd och ett stort
behov av kärlek” i antologin
”Fritidspedagogiskt lärande”.
Under föreläsningen får du höra berättelser
från Alexanders skolgång, hur han bemöttes
och vad som fungerade bra respektive
dåligt. Du får också ta del av hur det är
att leva med en osynlig problematik
som vuxen.

Fri entré!

Har du frågor, förslag och idéer mejla oss på
info@attention-jarfalla-upplandsbro.se
Läs mera på www.attention-jarfalla-upplandsbro.se