Data & IT

Nivå/ Förkunskaper
Nybörjare/ fortsättning/ inga förkunskaper krävs.

Upplägg
Lär dig grunderna i programmering
En dator kan utföra saker och lösa svåra problem som vi inte klarar, men för att datorn ska kunna lösa ett problem måste vi först tala om för hur det ska lösas. Datorer lyder helt enkelt instruktioner som människor har gett dem - det är att programmera.

På lägret kommer vi utforska hur en dator är uppbyggd och vad som får den att fungera. Vi kommer bland annat titta på grundläggande begrepp inom datorlogik så som interaktion, binärt, variabler, selektion och logiska uttryck.

Genom att lära sig dataprogrammering utvecklar barn sin problemlösningsförmåga och nya sätt att tänka på.

För mer information om kursen, mejla petra.alagas@sv.se eller ring 08-120 55 128