Praktisk Excel grund DISTANS

Praktisk Excel grund DISTANS

Data & IT

Praktisk Excel grund på distans (Mac eller PC)

Kursen är unikt och pedagogiskt planerad. Istället för att teoretiskt försöka lära sig Excel genom åtskilda exempel utan inbördes sammanhang, bekantar vi oss med programmet genom att arbeta med det rent praktiskt.

Färdigheterna av kursen kan tillämpas i framtagandet av egna dokumentmallar av allehanda slag. Om man inte kan skapa en faktura eller ett hyresavtal enligt bilderna, samt är obekant med OM-funktionen (IF-funktionen), är kursen utan tvivel rätt val.

Klicka på http://www.timsoderstrom.se/exempel.html för att se exempel på vad utbildningen kommer att innehålla.

Rimlig tidåtgång för kursen motsvaras av runt 12 timmar, men kan variera kraftig beroende på hur ofta man stannar upp av ren nyfikenhet för att fundera lite extra kring inlärda moment, eller testa eventuella moment/idéer med egna sidoprojekt. Kursintyg från Studieförbundet Vuxenskolan lämnas till dem som gjort alla övningsuppgifter samt projektarbeten inom de 90 dagar som tilldelas för att genomföra kursen.

Skräddarsydda och specialanpassade kurser kan även erbjudas fysiskt för exempelvis företag.

Nivå/Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper

Material
Kursmaterialet består av en väldetaljerad instruktion i hur man stegvis bygger upp en faktura, med bakomliggande villkor/instruktioner för hur summering ska ske i förhållande till hur mycket man har sålt. I slutet följer ett kunskapstest med övningsuppgifter samt två projektarbeten.

Upplägg
I det ena projektarbetet ska man skapa en fakturamall enligt egna preferenser. I det andra projektarbetet ska man med lite vägledande tips avbilda en mall av ett hyresavtal. Inlämnade övningsuppgifter och projektarbeten kommenteras med eventuella utvecklingstips av dem.

Kursledare
Tim Söderström
Kontakta gärna handledaren på tim@timsoderstrom.se för att om kursen passar dig och dina behov.

Utvecklingsmöjligheter
För dig som vill gå vidare "Praktisk Excel fortsättningskurs".

Bra att veta
Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten.