En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring sjukvårdstolkning inom psykiatrin.

Tid: 30/10 – 1/11-2020 kl 13.00-18.00
Omfattning: 30 studietimmar
Kursmaterial: Föreläsningar och grupparbeten

Kursen kan komma att genomföras på distans beroende på Coronaläget.

Innehåll
• Allmänt om kroppens anatomi
• Allmänt om sjukdomslära
• Genomgång av Sjukdomarnas symtom, undersökningar, diagnos och behandling
• Vanliga psykiatriska sjukdomar och störningar
• Tolkens betydelse och utmaningar när patienten lider av psykiska sjukdomar
• Depressions- och Psykossjukdomar
• Neuropsykiatriska störningar
• Schizofreni
• Bipolär sjukdom
• Vanföreställningar
• Suicidbedömningar
• Kriser m.m.