Media & kommunikation, Funktionsnedsättning

Vill du gå en träffas för att skapa film digitalt?

Här kan du anmäla dig
för att få veta mera om en kurs.
Då kommer jag att ringa dig
när vi har fler deltagare som vill gå.
Då pratar vi om vilken tid som passar
och vilken plats det är på.

Vi har en digital skaparverkstad tillsammans.
Vi gör film med våra mobiltelefoner och datorer.
I gruppen kan vi bestämma
vad filmen ska handla om.
Då kanske du får ta med en egen sak
som kan vara med i filmen.

Det är också viktigt att vi lär känna varandra
och blir en grupp tillsammans!


Mejla mig om kursen.
Anton Ljungh
anton.ljungh@sv.se