Historia & Konsthistoria

”När Stockholm blev storstad”
Föredrag av Kenneth Walldén , Stockholmskännare
Mellan 1830 – 1930 förvandlades Stockholm till storstad genom inflyttning. Varifrån kom invandrarna, vilka var de? Hur bodde man, var fanns arbetstillfällen? Vilka var fabrikerna som lockade med arbete? Vilka faror fanns i vardagslivet i Stockholm?
Föredraget hålls som videomöte. Fritt deltagande för medlemmar, som med e-post kommer att få en länk för uppkoppling via dator till föredraget.
Övriga 50 kr. Icke-medlem anmäler sig i förväg för att erhålla länk till föredraget på info@sollentunaslaktforskare.se