Hälsa & välbefinnande

Min OCD är som att ha en diktator i huvudet

Hur det är att leva med OCD/tvångssyndrom
En gratis föreläsning där du får möta Erika Lindquist, som berättar hur det är att leva med OCD även kallat tvångssyndrom.

Det var i tonåren som Erika först fick tvångstankar - men ingen, inte hon själv heller, förstod vad det rörde sig om. Först flera år senare, när hennes tvångsmässiga kontroller och tvättande gjorde att hon hade svårt att komma hemifrån, fick hon sin diagnos.

Som för många med OCD har hennes tvångstankar och tvångshandlingar varierat i styrka under livet. Tack vare medicinering, KBT-behandlingar och ett stort stöd från familj och vänner har hon lyckats ta sig ur de svåra perioderna. Idag har Erika ett heltidsjobb, vänner och fritidsintressen som vem som helst - men hennes OCD är alltid närvarande.

- Jag måste hela tiden vara uppmärksam och aktivt stå emot mina tvångshandlingar, säger Erika. Släpper man efter kan man bli sämre på en vecka.

Under kvällen får du även träffa Elin Olaisson från OCD-föreningen Stockholm som berättar allmänt om diagnos och behandling. Föreläsningen är gratis efteråt bjuder vi på fika och det finns chans att ställa frågor.


Vad är OCD
Ungefär 1-2 % av befolkningen lider av tvångssyndrom, som även kallas OCD efter det engelska begreppet Obsessive Compulsive Disorder. Den som har tvångssyndrom har tvångstankar och tvångshandlingar som kan sluka mycket tid och vara starkt begränsande i vardagen. Många försöker dölja detta så att omgivningen inte ska märka något och det tar ofta lång tid innan drabbade får rätt diagnos och behandling. Multipla diagnoser - OCD i kombination med t.ex. ADHD, autism och depression - är vanligt och kan bidra till att tvångsproblematiken inte uppmärksammas och behandlas. Aktuell forskning vid Karolinska institutet visar att OCD, särskilt när den börjar i tidig ålder, har koppling till nedsatt prestation vid utbildning och ökad risk för långtidsarbetslöshet.