Språk

Kurs i spanska för dig som är på forts nivå. A1-
Jag uppfattar huvudinnehållet i korta tydliga och enkla budskap,meddelanden samt fungerar i korta sociala sammanhang.

Du lär dig spanska och övar på spanska ord, spanska fraser genom tal, skrift och grammatik.

Kursen ger bra kunskaper i uttal och ordförråd. Vi övar genom enkla dialoger och har parövningar och uttalsövningar.

Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Du kommer att lära dig turistspanska så som att kunna hälsa, presentera dig, handla i affär, ta in på hotell etc. Lär dig spanska från början!

Kursmaterial
Caminando 1, Elisabeth Waldenström, m.fl., Natur&Kultur.

Nivå
A 2- Jag uppfattar huvudinnehållet i korta tydliga och enkla budskap,meddelanden samt fungerar i korta sociala sammanhang.

EUROPARÅDETS NIVÅSKALA

A 1- Jag förstår mycket enkla meningar,kan ställa och besvara enkla frågor samt använda enkla fraser.
A 2- Jag uppfattar huvudinnehållet i korta tydliga och enkla budskap,meddelanden samt fungerar i korta sociala sammanhang.
B 1- Jag kan i stora drag förstå många radio och TV-program,kan oförberedd gå in i ett samtal om kända ämnen.
B 2- Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella TV-program, kan diskutera med infödda på ett naturligt sätt.
C 1- Jag kan läsa en stor mängd krävande,även längre texter,och är medveten om både konkret och underförstått innehåll.
C 2- Jag kan utan problem förstå så gott som allt som jag hör eller löser.

OBS kursen startar om det är fler än 4 anmälda.

För mer information kontakta Marielle Wästerlund 08-120 55 122 eller via epost marielle.wasterlund@sv.se