Språk

Sista ansökningsdag
30 september 2020


Innehåll
Språkhandledarutbildningen ges för tolkar som vill arbeta som språkhandledare alternativt har ett språkhandledaruppdrag i närtid. Utbildningen omfattar teori, praktik och undervisning i smågrupper. Vi tar upp språkhandledarens roll och uppgift på kontakttolkutbildningen. Terminologi, muntliga prov och rollspelsövningar är ytterligare moment som gås igenom.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.

Lärare
Issam Said

Datum
3-4 ,17-18 oktober.
Utbildningen pågår mellan 9.00-16.00 varje utbildningsdag.

Kostnad
600 kr

Urval om fler sökande än platser
Sökande i mindre frekventa tolkspråk samt språk där det finns få språkhandledare kommer att ges förtur till utbildningen.

Skulle det bli fler ansökningar än vi har platser för gör vi följande urval.
1. Auktoriserade tolkar
2. Grundutbildade tolkar med pedagogisk erfarenhet
3. Tolkar med pedagogisk erfarenhet


Reseersättning
Ja, läs mer här