Språk

Språkhandledarutbildningen ges för tolkar som vill arbeta som språkhandledare alternativt har ett språkhandledaruppdrag.

Innehåll
Utbildningen omfattar teori, praktik och undervisning i smågrupper. Vi tar upp språkhandledarens roll och uppgift på kontakttolkutbildningen. Terminologi, muntliga prov och rollspelsövningar är ytterligare moment som gås igenom.

Lärare
Issam Said

Kursdatum
26-27 februari och 26-27 mars, 10.00-17.00 lör och 9.00-16.00 sön.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.

Kursen kan komma att genomföras på distans beroende av Coronaläget.

Sista ansökningsdag
18 februari 2022

Urval om fler sökande än platser
Sökande i mindre frekventa tolkspråk samt språk där det finns få språkhandledare kommer att ges förtur till utbildningen.

Skulle det bli fler ansökningar än vi har platser för gör vi följande urval.
1. Auktoriserade tolkar
2. Grundutbildade tolkar med pedagogisk erfarenhet
3. Tolkar med pedagogisk erfarenhet