Språk

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla ditt uttal. Du kommer bland annat att lära dig om svenska språkets rytm, melodi och kontrasten mellan långa och korta stavelser.

Beskrivning
Kursen är praktiskt med genomgångar och övningar i talad svenska för att ge dig insikter och kunskap om de mekanismer som ger svenska språket dess speciella språkmelodi.

• rytm
• betoning
• ton
• accentuering
• intonation
• frasering

Lör, Sön 22 - 23 oktober, 9.00-17-00. Saltsjögatan 3, Södertälje.

Kursledare Bengt Unde

Kursen kommer att genomföras på plats i Södertälje.


Behörighet
För dig som är verksam, utbildad eller auktoriserad tolk.
Du som har ett tolknummer lämna det i rutan för meddelande vid anmälan.

Antagning
Som huvudregel för denna kurs använder vi principen anmälningsdatum, men med följande prioriteringsordning.

1. Grundutbildade tolkar
2. Övriga tolkar

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor, så tveka inte att höra av dig till marina.carlsson@sv.se