Språk

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill vässa och utveckla din språkfärdighet i svenska.
Idiomatiskt uttryck är ett talesätt eller en fast fras där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelser och vållar ofta problem vid tolkning om de översättes ordagrant.

Beskrivning
Kursen är praktiskt med genomgångar och övningar i tal och skrift för att ge dig insikt och kunskap om svenska idiom. De är bland det svåraste att få grepp om inom svenskan då de sällan finns listade i böcker eller ordlistor, utan bara förutsätts att du känner till.

• Svenska fraser
• Idiomatiska uttryck
• liknelser
• Talesätt
• Ordspråk.

Kursledare Bengt Unde

Kursen genomförs på plats i Södertälje, Saltsjögatan 3.

Kursdatum: 12-13 och 19-20 november, 9.00-17.00.


Behörighet
För dig som är verksam, utbildad eller auktoriserad tolk.
Du som har ett tolknummer lämna det i rutan för meddelande vid anmälan.

Antagning
Som huvudregel för denna kurs använder vi principen anmälningsdatum, men med följande prioriteringsordning.

1. Grundutbildade tolkar
2. Övriga tolkar

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor, så tveka inte att höra av dig till marina.carlsson@sv.se