Historia & Konsthistoria

Svenskar i Österled - online

Föreläsning
Kjell Petterson berättar om sina anfäders emigration till S:t Petersburg och flykt därifrån. Den stora emigrationsvågen under andra hälften av 1800-talet gick ju västerut till Amerika. Mindre känt är att många svenskar även sökte sig österut i sökandet efter en bättre framtid. Berättelsen följer sex bröder och en syster som emigrerar från Sverige till Sankt Petersburg på 1870-talet. Där startar de en mekanisk verkstad som med tiden växer till en motorfabrik med över 300 anställda. Vi får en inblick i syskonens levnadsförhållanden och företagets utveckling före, under och efter oktoberrevolutionen 1917. Vi får också följa flykten från Ryssland till Sverige, och via brev från de kvarvarande i Sankt Petersburg följa deras umbäranden där.

Fritt inträde för medlemmar Sollentuna släktforskare. Övriga entré 50 kr.
Icke medlemmar anmäler sig i förväg till info@sollentunaslaktforskare.se

Dag och tid: Tisdag 4 maj kl 18.00-19.00
Antal: 1 ggr
Var: Online - Zoom

Online
För att delta behöver du tillgång till dator eller padda och internetuppkoppling. Det fungerar även med en mobil.
Länk till föreläsningen mejlas ut av Sollentuna släktforskare.