Dans, Musik, teater

Teater för dig 13-15 år
På à la Carte Teatern får du grunderna i att stå på scen och kunskap i drama, sång och dans. Du utvecklas i din egen takt tillsammans med ca 15 andra deltagare.
Vi arbetar under ett läsår för att tillsammans sätta upp en föreställning. Glädje, lust och kreativitet är grunden för vår verksamhet och du kommer hos oss få arbeta med din röst, kropp och fantasi.
Denna termin är temat grekisk mytologi.

Du lär dig
• Teaterns grunder
• Använda din kreativitet
• Teaterövningar och lekar
• Betydelsen av samarbete
• Begrepp som används inom teatern
• Produktionsarbete
• Blankvers och hexameter

Bra att veta
• Terminsinformation delas ut vid första kurstillfället.
• Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.
• Ingår att vara med på Kreativ Verkstad
• Kursansvarig SV Linnea Haupt

Kursledare
Teater: Linnea Haupt och Daniel Brandel
Sång: Malin Jönsson
Våra kursledare genomgår SVs pedagogiska grundkurs och erbjuds kontinuerligt att delta i vårt interna utbildningsprogram.

Kreativ Verkstad
Kreativ Verkstad är en plats är vi ses över grupperna och åldrarna för att planera och skapa allt som kan tänkas behövas till kommande föreställningar.
Flera träffar under terminens gång och en riktig pysselverkstad. Frivillig närvaro.


För mer information gå in på vår hemsida www.alacarteteatern.se