Tips om hur man kan använda Family search

Tips om hur man kan använda Family search

Ingrid Rydström berättar och guidar oss om hur man söker i den mormonska databasen Family search.

Amorinasalen, Sollentuna bibliotek.
Medlemmar fri entré, icke medlemmar 50 kr.

Anmälan
Anmälan görs via e-post till info@sollentunaslaktforskare.se

Mer information: www.sollentunaslaktforskare.se