Språk

En förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för tolkar som studerar för auktorisation för speciell kompetens som sjukvårdstolk.
En auktorisation kan även kallas för ett yrkesprov och är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som tolk och att du är lämpad för yrket. För att bli godkänd krävs inte bara goda språkkunskaper utan också god kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Beskrivning
Kursen är praktisk med genomgångar och övningar för att ge dig kunskap om vanligt förekommande terminologi, realia och styrande lagstiftning som du ställs inför vid auktorisationen.

• Sjukvårdstolkning
• Socialtolkning

Kursen genomförs på distans via Zoom.
Ledaren meddelar via mail när länken skickas ut.

Kursdatum: 2-4, 5, 8, 12 och15 september.

Kursledare Ismail Kamil.

Efter kursen erbjuds språkhandledning i ditt tolkspråk eller i blandad språkgrupp.

Behörighet
Grundkravet för att bli antagen är att du är auktoriserad tolk.

Antagning
Kursen ges i första hand till de som är anmälda/kommer att anmäla sig till Kammarkollegiets auktorisationsprov ST.

Om du är registrerad på Kammarkollegiet behöver du kunna uppge ditt tolknummer i rutan för meddelande vid anmälan.
Ange tolkspråk vid anmälan.

Om du inte är registrerad på Kammarkollegiet kommer vi att kontakta dig via mejl för att begära intyg.

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor kontakta marina.carlsson@sv.se