Språk

Sista anmälningsdag
5 mars 2019

Innehåll
Förberedande repetitionskurs med realia och språkhandledning för tolkar som studerar för auktorisation som rättstolk. I kursen repeteras kunskaper inom Juridik.

Kursen riktar sig till auktoriserade tolkar i de språk som är aktuella för auktorisationsprovet för rättstolkar i september 2019. Antal timmar för språkhandledning påverkas av hur många språk som är representerade på kursen.

Utbildningsort
Saltsjögatan 3, Södertälje.

Lärare
Jennie Fors, auktoriserad tolk och rättstolk i spanska

Datum
6, 7, 27, 28 april. 4, 5 maj 2019

Kostnad
600 kr

Urval om fler sökande än platser
Det finns 12 platser.
Grundkravet för att bli antagen är att du är auktoriserad tolk och har anmält/kommer att anmäla dig till Kammarkollegiets rättstolkningsprov.

Skulle det bli fler ansökningar än vi har platser för gör vi följande urval.
1. Mindre språk samt språk där det finns få/inga rättstolkar
2. Övriga auktoriserade tolkar
3. Först till kvarn

Reseersättning
Ja, läs mer här


Frågor
Maila till tolk@sv.se

SÖK KURSEN HÄR