Hälsa & välbefinnande, Pedagogik

En fortbildning för dig som arbetar som anhörigkonsulent

Vi tar upp ämnen som berör problematiken med att vara anhörig och samtidigt projektledare. Hur stödjer man anhöriga på bästa sätt? Vilket stöd behöver du?

Kursupplägg
Träff nr 1: Krav och resurser
En anhörigs berättelse om belastning och behov, om krav och resurser.
Hur klarar man att leva med ständig stress? Inre, yttre och kemisk stress, vad är skillnaden?
Hur stödjer man en anhörig på bästa sätt? Vad innebär det att vara medhandikappad? Hur hanterar man skuld och skam? Inbjuden gäst deltar.

Träff nr 2: Kommunikation
Att bemöta anhöriga online gentemot fysiska möten.
Den icke verbala kommunikationen som vi går miste om.
Hur ser du på dina uppgifter som anhörigkonsulent? Hur klarar du att lämna arbetet när du jobbar hemifrån? Vem tar hand om det som väcks i dig? Fall diskussioner och etiska dilemman.

Träff nr 3: Återhämtning
Psykisk och fysisk ohälsa som resultat av att åsidosätta sig själv.
Hur ger man tips på egenhälsa utan pekpinnar? Motiverande samtalsmodellen, MI.
Hur kan anhöriga få hjälp med att lita på vården och släppa taget? Hur hanterar man rädsla och hittar acceptans inför det oundvikliga?
Vikten av rutiner för hälsa, mat, sömn och motion/rörelse. Hur hittar du din återhämtning?

Dag och tid:
Kursstart: den 25 maj
Veckodag: Tisdag kl 13:00 till 14:30
Antal: 3 tillfällen

Online
Du kommer i god tid innan kursstarten få instruktioner om hur du loggar in på kursen och deltar. För att genomföra kursen behöver du tillgång till dator, headset och internetuppkoppling.

Bra att veta:
* Detta är en distanskurs som hålls online.
* Länken till kursen skickas till dig dagen innan kursen startar.
* Vi skickar kallelse/faktura via e-post inför kursstarten.
* Sista anmälningsdag är måndagen den 17 maj.

Kursledare
Fia Hobbs har 30 års erfarenhet som terapeut och har arbetat med friskvård och stresshantering i olika former. De senaste 15 åren har hon arbetat med cancerberörda och deras anhöriga.
Läs mer om Fia på www.fiahobbs.com

Rabattkoder
För att få ta del av en rabatt behöver du skriva aktuell rabattkod i rutan vid anmälan online.
Rabatten kan ej ges i efterhand när anmälan är genomförd.