Språk

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill utveckla din kompetens kring utlänningslagen och migrationstolkning.

Beskrivning
Kursen ger dig kunskap om vanligt förekommande processer, situationer, termer och begrepp som du ställs inför som verksam tolk inom dessa områden.

Du kommer bland annat lära dig mer om
• Utlänningslagen (2005:716)
• Den tillfälliga utlänningslagen (2016:752)
• LMA lagen om mottagande av asylsökande (1994:137)
• Asylprocesser hos Migrationsverket
• Tolkning vid asylärenden
• Särskilda förhållanden gällande ensamkommande minderåriga

Schema
9-10 och 16-17 oktober, kl. 9-17

Kursledare Erik Dahlberg

Kursen kan komma att genomföras på distans beroende av Coronaläget. annars i Södertälje

Behörighet
För dig som är verksam, utbildad eller auktoriserad tolk.
Du som har ett tolknummer på kammarkollegiet lämna det i rutan för meddelande vid anmälan.

Antagning
Som huvudregel för denna kurs använder vi principen anmälningsdatum, men med följande prioriteringsordning.

1. Grundutbildade tolkar
2. Övriga tolkar

Om oss
Vi har utbildat tolkar sedan 2006 och har gedigen erfarenhet av tolkutbildningar med professionella lärare.
Alla våra tolkutbildningar och tolkkurser står under tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Har du frågor, så tveka inte att höra av dig till marina.carlsson@sv.se