Pedagogik, Funktionsnedsättning

Att leda träffar till vårdnadshavare med barn mellan 3-18 år är roligt och meningsfullt för både dig som ledare och för föräldrar som får träffa andra i samma situation.
De som har varit med på våra träffar känner att dom får bra tips och strategier men viktigast av allt är att dom inte känner sig ensamma och kan utbyta erfarenheter med varandra.
Vad ingår i utbildningen:
• Utbildning med praktiska tips och råd i ”Du är inte ensam”.
• Du kommer få material till utbildningen ”Du är inte ensam”. (handledarhäfte, deltagarhäfte och boken Eccense av Christopher Gillberg. )
• Träffa gamla ledare och som kan ge tips och råd som har uppkommit när ledarna har haft sina träffar.
• Vi kommer att gå igenom zoom för att kunna hålla träffar både digitalt och fysiskt.
• Studieförbundet vuxenskolans (SV) cirkelledarutbildning och tillgång till deras E-tjänst.
Vad behöver du:
• Grundläggande kunskap om NPF
• Att vara anhörig eller ha någon i din närhet som har NPF är ett plus men inget krav.
• Att ha egen diagnos är ett plus men inget krav.
• Ett brinnande intresse för att höja kunskapen om NPF samt kunna bekräfta de vårdnadshavare som du kommer att möta.
Schema
Ledarutbildning är på 24 studietimmar varvat fysiska träffar och digitala träffar.
Uppstart: onsdag den 24 aug 18-20:15 (serveras smörgås och dryck) Den träffen är på plats för att kunna få materialet och lära känna varandra.
Lördag den 27 aug 10-14:30 enbart digitalt
Onsdag den 7 sep 18-20:15 valbart fysiskt eller digitalt. (serveras smörgås och dryck)
Lördag den 10 sep 10-14:30 digitalt
Söndag den 11 sep 10-14:30 fysiskt ihop med gamla ledare. (Lättare lunch serveras ca 12-13)
Dessutom tid till att gå igenom SV:s webbutbildning (hemma, krävs för att få hålla cirklar genom SV) ca 2 timmar.

Vi förväntar oss att du kommer att hålla minst en studiecirkel under hösten 2022 eller 2023 tillsammans med en annan ledare.
Träffarna kommer att hållas i Haninge eller Tyresö samt över Zoom. Du får ett arvode när du håller i träffarna, arvodet är 200 kr/studietimme*. ”Du är inte ensam” är 6 tillfällen med 3 studietimmar/ gång.
*studietimme=45 min.
Utbildningen sker i samarbete med Attention Haninge Tyresö, Haninge kommun samt Tyresö kommun