Tillbaka

Våra kurser är gratis för dig med funktionsnedsättning

Statens uppdrag till studieförbunden är ”att bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation. Att skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen och bidra till att utjämna utbildningsklyftor. Höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället och bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet”.

SV Stockholms län valde 2016 att göra en satsning för deltagare med funktionsnedsättning genom att ta bort kursavgifterna. Det är en satsning som nu börjar att ge frukt. Gratiskurserna har gett fler möjlighet att gå en kurs i dans, datorkunskap och qi gong eller att vara med i en samtalscirkel om kärlek och relationer. Det enda vi tar betalt för är eventuella materialkostnader, som exempelvis matkostnaden i en matlagningskurs.

– Jag kan med stolthet säga att vi genom vår satsning verkligen lyckas med just detta. Vi gör folkbildningen tillgänglig för alla och ökar delaktigheten i samhället för människor som ofta står utanför, säger Linda Allerth, avdelningschef Stockholms län.

Informera om din funktionsnedsättning vid anmälan till en av våra kurser för att ta del av gratiserbjudandet. Till kursutbud