Om Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan (SV) är en ideell förening som har till uppgift att organisera och främja en partipolitiskt och religiöst obunden studie- och folkbildningsverksamhet. SVs folkbildningsuppdrag utgår från SVs stadgar och Strategiska utvecklingsplan.

SV grundades 1967 av Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Dessa tre är SVs grundorganisationer. Förbundet Vi Unga är SVs ungdomsorganisation.

Vår vision förverkligas genom att SV som folkbildningsaktör erbjuder kreativa mötesplatser såväl för den enskilda människan som för grupper av människor med gemensamma behov och värderingar.