Kontakttolkutbildning distans

Läs igenom informationen om utbildningen innan du söker.
Länk till ansökan finns längst ned på denna sida.

 

Om utbildningen
Utbildningen är en ettårig distansutbildning med start i augusti 2019.

Utbildningen är på halvfart, det vill säga 50 % studietakt. 
Närvarokravet för denna utbildning är 80% per delkurs.

 

Sju delkurser
Grundutbildningen består av sju delkurser: Introduktion, samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning, svenska/språkfärdighet, tolketik/teknik.

Delkurserna avslutas med skriftliga och muntliga prov.

Kursbevis utfärdas efter varje avslutad delkurs.
Utbildningsbevis utfärdas efter avslutad godkänd utbildning.

 

Var hålls utbildningen?
Utbildningens närträffar är förlagda till Studieförbundet Vuxenskolans lokaler
på Saltsjögatan 3 i Södertälje.

Vid 5 tillfällen under studieåret måste du komma till obligatoriska närträffar. På närträffarna bedrivs det undervisning på plats, du gör tolkningsövningar, prov och får tillfälle att träffa dina kurskamrater och lärare.

 

Distansstudier och närträffar
Studierna sker på halvfart (50 %) och på distans vilket innebär att du får räkna med att lägga ner minst 20 timmar per vecka på studiearbetet.

För att du ska kunna klara av distansstudierna krävs att du har tillgång till en dator och en bra uppkoppling till internet samt att du är van vid att arbeta med dator. Du måste också klara av att samarbeta med andra via datorn eftersom en stor del av studierna bedrivs genom grupparbeten.

Utbildningen inleds med en närträff på fyra dagar under vilken det hålls en introduktionskurs och uppstart på nästa delkurs. Därefter hålls det närträffar i samband med avslut och start på varje delkurs.

Schema kommer läggas upp senare.


Förkunskaper och urval 
För tillträde till utbildningen krävs gymnasieutbildning inklusive godkänt betyg
i Svenska 2 eller Svenska B samt goda kunskaper i svenska och tolkspråket.

Uppfyller du kriterierna kommer du att bli kallad till förkunskapstester. Vid dessa prövas dina kunskaper genom skriftliga och muntliga prov.

Om du inte uppfyller formell behörighet kan du hävda reell kompetens. Kontakta oss!

Observera också att det inte är klart vilka tolkspråk som blir aktuella förrän ansökningsperioden är slut. Man kan bli hänvisad till annan utbildningsanordnare som kommer att ha det språk man har sökt.

 

Kostnader och ersättningar
När du startar utbildningen betalar du en depositionsavgift på 1000 kr som återbetalas när hela grundutbildningen är genomförd.

Inför varje delkurs betalar du en avgift på 600 kr för studiematerialet som används i delkursen. Totalt kostar studiematerialet för hela utbildningen 4200 kr.

Du kan inte söka CSN för denna utbildning.


Antagning

Sista ansökningsdatum är 15 april 2019. För att komma in på utbildningen måste du fylla i en digital ansökan, bifoga betyg och gå igenom en antagningsprocess.

Med ansökan måste du bifoga kopior på handlingar som styrker din behörighet, ansökan behandlas ej förrän den är komplett. 

SÖK DISTANSUTBILDNING HÄR!


Om du har frågor

E-post: tolk@sv.se 
Telefon: 08-120 55 100 

Nyhetsbrev
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så mailar vi dig aktuell information när vi har nyheter.