Svenska idiomatiska uttryck

En fördjupningskurs för dig som är verksam som tolk och vill vässa och utveckla din språkfärdighet i svenska.