Lättläst version saknas

Sjöliv

Ta förarintyg - segla säkrare!

För att kunna färdas säkert krävs både teoretiska och praktiska kunskaper i navigation, sjövägs- och båtregler, sjövett och säkerhet ombord. Kurserna ger de grundläggande kunskaperna i navigering och de vanligaste reglerna till sjöss.
 
Förarintyg visar att du har grundläggande teoretiska kunskaper och förmåga att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Efter genomgången kurs i förarintyg kan du gå kurs i kustskepparintyg. Med ett kustskepparintyg får du den kunskap som du behöver för en längre färd utomskärs.
 
Allt fler båtklubbar kräver redan idag att medlemmarna har förarintyg. De flesta försäkringsbolag erbjuder lägre premier till försäkringstagare som har nautisk kompetens.

Klicka här för att se alla navigationskurser