Språknivåtest

Europarådets nivåskala

Målnivå
A1
- Jag förstår mycket enkla meningar, kan ställa och besvara enkla frågor samt använda enkla fraser.

A2 - Jag uppfattar huvudinnehållet i korta, tydliga och enkla budskap, meddelanden samt fungerar i korta sociala sammanhang.

B1 - Jag kan i stora drag förstå många radio- och TV-program, kan oförberedd gå in i ett samtal om kända ämnen.

B2 - Jag förstår det mesta i nyheter och aktuella TV-program, kan diskutera med infödda på ett naturligt sätt.

C1 och C2 - är avancerade nivåer. Befinner du dig på dessa nivåer har du ofta studerat språket på universitet eller motsvarande. Du talar och skriver språket obehindrat.

Tänk på att dina språkliga färdigheter, dvs muntlig och skriftlig förmåga, läs- och hörförståelse ofta inte ligger på samma nivå. Du kan t ex i engelska befinna dig på nivå B2 när det gäller muntlig förmåga och hörförståelse men på nivå B1 när det gäller läsförståelse och på nivå A2 när det gäller skriftlig förmåga.