Lättläst version saknas

Blanketter

Cirkelstart

Här nedan kan du ladda ner blanketten för cirkelanmälan. Skriv ut, fyll i och skicka in till adressen som finns angiven längst ner på blanketten. Denna kommer sen att skrivas in i vårt system och en närvarolista skickas till cirkelledaren.

Cirkelanmälan digital (ladda ner på din dator och fyll i)

Cirkelanmälan för utskrift

 

Arbetsplan för studiecirkel

Här nedan kan du ladda ner blanketten för arbetsplan. En studiecirkel bygger på att deltagandet ska vara fritt och frivilligt. Det är viktigt att alla i gruppen är delaktiga i upplägget av studiecirkeln. Om ni startar en studiecirkel i ett ämne där det inte finns en färdig studieplan måste ni göra en arbetsplan för just er studiecirkel. I arbetsplanen lägger ni gemensamt upp en plan, fördelar arbetsuppgifter och arbetar utifrån de gemensamma uppgifterna. Fyll i denna och skicka den tillsammans med cirkelanmälan (se ovan).

Arbetsplan digital (ladda ner på din dator och fyll i)

Arbetsplan för utskrift

 

Kulturrapport

Här nedan kan du ladda ner blanketten för kulturrapport. Skriv ut, fyll i och skicka in till adressen som finns angiven längst ner på blanketten. Kom ihåg att bifoga ett underlag som rör evenemanget (t ex flygblad, affisch eller annons).

Kulturrapport digital (ladda ner på din dator och fyll i)

Kulturrapport för utskrift

För oss på SV har det alltid varit viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi har uppdaterat vår integritetspolicy som beskriver hur och varför vi behandlar dina uppgifter. Den finns att läsa mer om här www.sv.se/integritetspolicy