Funktionsnedsättning

Esters Musikverksamheter & Orkester 
är Studieförbundet Vuxenskolans aktiviteter inom musikområdet för Uppsalabor med funktionsnedsättning. Läs mer HÄR

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län – har ett tydligt mål att erbjuda en bred och varierad verksamhet för personer med funktionsnedsättningar och för anhöriga.

Genom Esters musikverksamheter och Målarskolan i Mias Ateljé har SV en stor verksamhet i musik och konst vilket engagerar många förståndshandikappade unga och vuxna. Musikverksamheten kännetecknas av musikalisk bredd och Målarskolan av att arbeta med många olika tekniker. Det färdiga resultatet utmynnar ofta i konserter och utställningar.

Efterfrågan på cirklar i Språklig stimulans för personer med afasi ökar. SV har en stor verksamhet för målgruppen och ett nära samarbete med logopeder på Akademiska sjukhuset och Afasiföreningen. 


SV har studiecirklar och kulturarrangemang på äldreboenden och träffpunkter i Uppsala kommun med minnesträning, konst, sång- och musikverksamhet. En verksamhet där var och en deltar efter förmåga.

Verksamhet för personer med erfarenhet av psykisk ohälsa ökar och SV strävar mot att ytterligare öka verksamheten både kvantitativt och kvalitativt.

Verksamheten handlar om att stärka självkänsla hos deltagarna och fungerar som komplement till vård och stöd. SV samarbetar med bland annat Föreningen Balans, OCD och ÅSS.

I samarbete med Parkinsonföreningen erbjuder SV stödgrupp för dig med Parkinson och Parkinsonskola.

Prostatacancerföreningen erbjuder i samarbete med SV samtalsgrupper för drabbade och anhöriga.

I samarbete med Habiliteringen erbjuder SV studiecirkeln Konst och Kultur i Uppsala.

SV har ett nära samarbete med flera av länets Anhörigcentrum.

SVs kontaktperson:
Elisabeth Liby, telefon 018-102378

Läs mer om Målarskolan HÄR