Brukarinflytande

Forum för Brukarinflytande, Kunskapscentrum
Vi erbjuder på uppdragsbasis föreläsningar, utbildning och brukarspecialistkonsultationer inom området psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (npf).
Basen för verksamheten är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Grunden i vår verksamhet är att med folkbildande insatser förmedla kunskap med brukar- och patient- och anhörigerfarenheter som utgångspunkt till organisation, verksamhet, familj och individ. Vi utbildar såväl egenerfarna och anhöriga som personal och chefer.

Medarbetare:
Anna-Maria Lundberg
Brukarspecialist, folkbildare/utbildare och verksamhetsutvecklare.
anna-maria.lundberg@sv.se 
076-309 37 12

Anna Thalén 
Brukarspecialist, föreläsare, utbildare, metodutvecklare och npf-pedagog.
För närvarande tjänstledig.

Pågående uppdrag:
Riksförbundet Attention Trots allt!-projektet
Tierps kommun, Boendestöd (vilande)
Funktionsrätt Uppsala län/Personligt Ombud

Avslutade uppdrag:
NSPH/Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer depression och ångest
NSPH/SKR, Vård- och insatsprogram depression och ångestsyndrom
Region Uppsala, Psykisk hälsa satsning
Hjärnkoll Uppsala län
BRiU, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län
Reformklubben/Reform Society

Aktuellt:
Föreläsningsserie hösten 2020 Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Läs mer HÄR 

Projektets historia:
Forum för Brukarinflytande var 2015 - 2018 ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Uppdraget var att utveckla nya och befintliga metoder för brukarinflytande för individ, verksamhet och organisation. Metoden Inflytande på plats utvecklades och prövades i projektet i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och Uppsala kommun. Metoden AICKO individ- och familjestöd utvecklades. Peer supporters (Personlig EgenErfaren Resurs) utbildades i samarbete med NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Medsökande i projektet var Regionförbundet Uppsala län, Brukarnätverket NSPH Uppsala län och FUB Uppsala län.

Mer om SVs verksamhet inom Funktionsrätt/Funktionsnedsättning finner du HÄR