Brukarinflytande

Forum för Brukarinflytande, Kunskapscentrum
Vi erbjuder på uppdragsbasis föreläsningar, utbildning och brukarspecialistkonsultationer inom området psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, (npf).
Basen för verksamheten är Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Grunden i vår verksamhet är att med folkbildande insatser förmedla kunskap med brukar- och patient- och anhörigerfarenheter som utgångspunkt till organisation, verksamhet, familj och individ. Vi utbildar såväl egenerfarna och anhöriga som personal och chefer.

Medarbetare:
Anna-Maria Lundberg
Brukarspecialist, folkbildare/utbildare och verksamhetsutvecklare.
anna-maria@brukarinflytande.se                    
076-309 37 12

Anna Thalén 
Brukarspecialist, föreläsare, utbildare, metodutvecklare och npf-pedagog.
anna@brukarinflytande.se                                
076-145 58 57

Pågående uppdrag:
NSPH/Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer depression och ångest
Riksförbundet Attention Trots allt!-projektet
Tierps kommun, Boendestöd
Funktionsrätt Uppsala län/Personligt Ombud

Avslutade uppdrag:
NSPH/SKR, Vård- och insatsprogram depression och ångestsyndrom
Region Uppsala, Psykisk hälsa satsning
Hjärnkoll Uppsala län
BRiU, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län

Vi samverkar med:
NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa
Hemsida

BRiU, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län
Hemsida 

Hjärnkoll Uppsala län
Hemsida 

Funktionsrätt Uppsala län
Hemsida 

Brukarombud Uppsala kommun
Hemsida 

Brukarinflytandesamordnare, Psykiatri, Region Uppsala

Brukarnätverket NSPH Uppsala län

FUB Uppsala län
Hemsida 

Riksförbundet Attention
Hemsida 

Aktuellt:
Föreläsningsserie hösten 2020 Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Läs mer HÄR 

Projektets historia:
Forum för Brukarinflytande var 2015 - 2018 ett projekt med medel från Allmänna Arvsfonden. Uppdraget var att utveckla nya och befintliga metoder för brukarinflytande för individ, verksamhet och organisation. Metoden Inflytande på plats utvecklades och prövades i projektet i samarbete med verksamheter inom Region Uppsala och Uppsala kommun. Metoden AICKO individ- och familjestöd utvecklades. Peer supporters (Personlig EgenErfaren Resurs) utbildades i samarbete med NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Medsökande i projektet var Regionförbundet Uppsala län, Brukarnätverket NSPH Uppsala län och FUB Uppsala län.

Mer om SVs verksamhet inom Funktionsrätt/Funktionsnedsättning finner du HÄR