Jordemors Profylax - Föda med trygghet - Helgkurs 18 - 19 maj - BM Hjärtat

Jordemors Profylax - Föda med trygghet - Helgkurs 18 - 19 maj - BM Hjärtat

Hälsa & välbefinnande

OBS! VIKTIGT VID ANMÄLAN: Anmäl en partner vid webbanmälan. Ange i meddelanderutan namn och personnummer för den medföljande partnern, beräknat förlossningsdatum svar på frågan om ni är inskrivna på BM Hjärtat (som berättigar till rabatt 150 kr - rabatter kan ej åberopas i efterhand).

Jordemors Profylax är en uppskattad förberedelse inför förlossningen. Du och din partner får ökad kunskap, mental förberedelse, praktiska övningar i avslappning och andning, råd och insikter hur du förhåller dig som coach samt utbyte med andra blivande föräldrar.

Jordemor är det gamla nordiska namnet på de kvinnor som stått för barnafödandets konst.

Helgkursen omfattar fredag kl. 15.00-18.30 och lördag kl. 09.30-13.00.

Kostnad helgkurs:
2 050 kr/par inkl. fika och kompendier

Kursledare:
Helena Eriksson, leg barnmorska