Akrylmålning nybörjare och fortsättare

Akrylmålning nybörjare och fortsättare

Konst, design

Akrylmåleri! Lär känna materialet, färgerna, olika medier och alternativa underlag att måla på. Hur du hittar fram till ditt egna, personliga uttryckssätt.. Lär dig se - och våga.
Olika lekfulla övningar varje gång, samt fördjupning i bl a färglära, komposition.
Gemensamma genomgångar.
Kursdatum: 20 & 27 april, 4 maj

Erika Bengtsdotter är etablerad som konstnär, medlem i UKK och KRO och har sin ateljé på Blomgatan i Uppsala.
Hon har arbetat med offentlig utsmyckning, bl a på Uppsala Stadshus. Hon uttrycker sig också genom flerdimensionell gestaltning, bl a med plexiglas. Gör gränsöverskridande samarbeten.
Är författare till ”Målarboken” och skriver för närvarande på en bok om färger.
Hon har mångårig erfarenhet av att undervisa i måleri.
Erika berättar att hon präglades under uppväxten av en mor som var konstnär/skribent och en far som arbetade med trä.

Hennes ambition med kursen är att ge de grundläggande byggstenarna i akrylmåleriet; materialkunskap, färglära, komposition, perspektiv och teknik. Hon vill inspirera människor till att våga mer i måleriet, att förmedla glädjen i att måla och hitta fram till sitt egna uttryck. Tända skapargnistan.