Hantverk & konst


Akrylmåleri! Lär känna materialet, färgerna, olika medier och alternativa underlag att måla på. Hur du hittar fram till ditt egna, personliga uttryckssätt.. Lär dig se - och våga.
Olika lekfulla övningar varje gång, samt fördjupning i bl a färglära, komposition.
Gemensamma genomgångar.


Erika Bengtsdotter är etablerad som konstnär, medlem i UKK och KRO och har sin ateljé på Blomgatan i Uppsala.
Hon har arbetat med offentlig utsmyckning, bl a på Uppsala Stadshus. Hon uttrycker sig också genom flerdimensionell gestaltning, bl a med plexiglas. Gör gränsöverskridande samarbeten.
Är författare till ”Målarboken” och skriver för närvarande på en bok om färger.
Hon har mångårig erfarenhet av att undervisa i måleri.
Erika berättar att hon präglades under uppväxten av en mor som var konstnär/skribent och en far som arbetade med trä.

Hennes ambition med kursen är att ge de grundläggande byggstenarna i akrylmåleriet; materialkunskap, färglära, komposition, perspektiv och teknik. Hon vill inspirera människor till att våga mer i måleriet, att förmedla glädjen i att måla och hitta fram till sitt egna uttryck. Tända skapargnistan.