Djur, natur & miljö

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken (öppna) på din jordbruksfastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett enskilt dike, arrenderar mark eller jobbar som entreprenör och utför skötsel av diken? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!


Dåligt underhållna diken kan ge lägre skörd samt markpackning. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.


Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.


Under träffarna kommer vi att ägna tid åt att förstå juridiken kring rättigheter och skyldigheter, hur man letar kartor och andra handlingar, hur man upprättar en styrelse och hur man underhåller diken m.m. Det skall alltid ingå fältbesök.


Målet är att fler ska våga underhålla sina diken, att delägare i gemensamma diken börjar prata, upprättar styrelse och en underhållsplan.


Cirkelledaren är inte lärare utan ”coach” och har gått utbildning via Jordbruksverket i samarbete med LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har studiematerial att jobba med, men träffarna bygger mycket på att alla är delaktiga och delar med sig av erfarenheter. Vi har stöttning av Jon Wessling som är ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF Mälardalen, som även kan ta med frågor vidare till t ex Länsstyrelsen och Jordbruksverket.


Cirkelledare är Annette Westerberg som är lantbrukare (fåruppfödning), ledamot i Norra Enköping LRF samt håller får- och hönskurser.


Träffarna sker i första hand hemma hos Annette i Bred (www.vreta-gard.se). Gruppen kan också träffas hos någon annan deltagare, på Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Enköping eller på annat ställe.


När du gör en anmälan godkänner du:
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med denna aktivitet används av Jordbruksverket för framställning av statistik och utvärdering av aktiviteten. Samt av Studieförbundet, LRF och Jordbruksverket för administration och redovisning av de studiecirklar, cirkelledarutbildningar och öppna arrangemang som ingår i projektet med studiecirklar om diken. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.


För frågor och anmälan kontakta Annette Westerberg tel. 070-683 36 03 alternativt info@vreta-gard.se


OBS! Datum och upplägg är preliminära. De kan av gruppen ev. ändras! Det planeras kurser även till hösten.


Kurstider:
Tisdag 5/3 13.00-16.00
Tisdag 12/3 13.00-16.00
Tisdag 26/3 13.00-16.00
Tisdag 2/4 13.00-16.00
Fältbesök helg/dag eller senare i vår.