Hantverk & konst

Grunden till att skapa din egen bildvärld. Kursen ger dig grundläggande förståelse för hur du skapar en bild genom komposition,teknik, färglära och hur du skissar för akvarellmåleri. Vi arbetar med handfasta övningar och arbetsmoment men även med fria övningar. Du lär dig att se bilder på ett nytt sätt och får verktyg för att kunna skapa dina egna.

Kursledare: Anna Vallin,
konstnär med examen från Konstfack i Stockholm