Hantverk & konst

- Färglära, materialkännedom, målningstekniker och motiv

- Handledning och gruppgenomgångar


Kostnad för material tillkommer

Ledare: Gunilla Lundell