Hantverk & konst

- Färglära, materialkännedom, målningstekniker och motiv.


- Handledning och gruppgenomgångar


Kostnad för material tillkommer


Ledare: Gunilla Lundell