Hälsa & välbefinnande, Samhälle, Språk, Övrigt

OBS! Det här är en AMNI-kurs (arbetsmarknadsnära insatser)
Denna kurs är till för dig som riskerar att bli eller har blivit korttidspermitterad, varslad eller arbetslös på grund av Coronapandemin, och som därmed ställs inför utmaningen att söka ett nytt jobb. För att delta ska du vara mellan 18 och 64 år. Du får endast delta i en (1) av de kurser som Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder kostnadsfritt. För att anmäla dig måste du uppge svenskt personnummer alternativt EU/EES medborgarskap samt vara bosatt i Sverige.

Mål
Kursen riktar sig till dig som vill söka dig till yrken inom vården.
Engelska används ofta för kommunikation med vårdtagare som inte talar svenska eller har svenska som förstaspråk. Engelska termer används för att förenkla kommunikationen och underlätta för vårdtagare och vårdgivare att förstå varandra. Genom att lära dig de vanligaste engelska ord och termer som används inom vården blir du en resurs för framtida arbetsgivare eftersom du då lättare kan förstå och göra dig själv förstådd när vårdtagarna inte talar svenska.
Genom kursen får du lära känna vårdsektorn genom att lära dig termer inom vården på engelska. Kursen kommer ge deltagarna en ökad färdighet i att läsa, skriva, förstå och tala engelska, med inriktning mot vårdsammanhang. Du som deltagare får därmed verktygen för att underlätta för kommunikation i kontakt med patienter och annan vårdpersonal i olika situationer.

Förkunskaper
Du som deltagare bör ha en grundläggande förståelse av engelska motsvarande Engelska I (eller Engelska A) på gymnasienivå. Eftersom undervisningen utgår från svenska bör du ha goda kunskaper i svenska antingen som modersmål eller en nivå motsvarande SFI steg C.

Distansundervisning
Online-träffarna sker i webbverktyget Zoom. Länk och instruktioner till Zoom mailas ut i samband med kursstart. Det du behöver för att kunna delta i denna kurs är en dator eller surfplatta, mikrofon och internetuppkoppling. Kursen är kostnadsfri men med krav på att du är permitterad, varslad eller arbetslös.

Kursinnehåll
Under kursen kommer vi öva i tal och hörförståelse genom olika muntliga övningar samt skrift och läsförståelse med texter som utgångspunkt. Vi använder oss även av film, ljud och bild som hjälpmedel i undervisningen. Under kursen utökar vi gradvis ordförrådet vilket vävs in i övningarna. Grammatik och meningsbyggnad repeteras för att ge deltagarna en god grund för kommunikation på engelska i vårdsammanhang.

Kursupplägg
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska och engelska genom gemensamma och individuella övningar. Kursen genomförs som en distanskurs genom plattformen Zoom. Lärandemoment sker i huvudsak på lektionstid men deltagarna kan komma att få mindre hemläxor. Deltagare förväntas vara aktiva och ta ansvar för sin inlärning.
1 träff/vecka start torsdagen 23 september.

Kursmaterial
Vi utgår från Kommunikationsträning på engelska för vårdpersonal (2019-02-20) samt Medicinska ord och patientspråk - En övningsbok (2019-10-01) av Elisabeth Legl. Kursmaterial i form av texter och ordlistor tillhandahålls av kursledaren.
Kursmaterial är inte obligatoriskt.
Eventuellt kursmaterial som du vill ha betalas av dig som kursdeltagare.


Anmäl dig senast 9 september. Är kursen fullbokad så anmäl ditt intresse genom att anmäla dig till en reservplats, så kontaktar vi dig om vi kan starta en till kurs.

Kursledare
Annika Eriksson-Lindberg