Beteendevetenskap

Arrangera Kultur
Arrangörsutbildning och erfarenhetsutbyte för dig som vill arrangera kultur eller redan är arrangör. Ledare är Helena Elvidotter Forslund som har stor kunskap och erfarenhet i arrangörskap inom kultur och är även verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Innehåll i kursen
Helena kommer leda oss genom arrangörskapets olika delar med tips och exempel utifrån egna erfarenheter.
Vad ska du tänka på när du söker kulturstöd och vilken samverkan kan ske.
Sven-Ove Wånö från Upplands-Ekeby bygdegård och Uppsala läns bygdegårdsdistrikt kommer vara med och dela med sig av sina erfarenheter som kulturarrangörer inom exempelvis Konsertkarusellen och Återstartbygdegård. Erfarenhetsutbyte är också en viktig del.

Målgrupp:
Kostnadsfritt för våra samverkande föreningar, kamratcirklar och studiecirkelledare i Uppsala län som vill arrangera kultur.

Tid:18.00-20.15

På distans via Zoom
Denna utbildning är i det digitala mötesrummet Zoom. Du kommer att få en länk skickad till dig några dagar innan med manual. Du behöver en dator/padda/smartphone med kamera och mikrofon för att vara med samt bra uppkoppling. Har du aldrig varit med digitalt och behöver support innan tveka inte att kontakta oss på Studieförbundet Vuxenskolan, vi hjälper gärna till!

Anmälningsinformation
Anmälan senast söndagen 23 oktober.
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").
Ange samverkande förening, kamratcirkel eller cirkelledare från vilken kurs i Uppsala län och gärna önskemål om det finns något som du vill att vi tar upp.

För mer information kontakta:
För mer information är du även varmt välkommen att kontakta oss på 0171 - 451216 eller helena.elvidotter.forslund@sv.se