Att skapa tal

Att skapa tal

I grundskolan lär vi oss att 1+1=2, att 3/4 = 0,75 och att Pi = 3,14. Men var kommer alla dessa tal ifrån och varför fungerar de som de gör? Hur kan vi med hjälp av den kunskap vi nu har om tal skapa nya tal, och vad menas egentligen med att skapa nya tal? Vad menar vi egentligen med ett tal?

I den här föreläsningen kommer vi att titta på olika sätt att beskriva våra vanliga kända tal, och sedan använda detta för att visa på hur matematiker skapar nya tal som har användbara egenskaper, men som samtidigt är ganska mystiska och konstiga. Man behöver inta kunna någon matematik för att komma på föreläsningen.

Ove Ahlman är nydisputerad doktor i matematik, med inriktning på matematisk logik.

Efter föreläsning finns tid för samtal och diskussion.

Arr: Mensa Uppsala i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Föranmälan krävs