Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. År 2020 uppmärksammas därför som Mänskliga rättigheter-året av Uppsala kommun.
Läs mer om Uppsala kommuns arbete under Mänskliga rättigheter-året 2020 HÄR

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd p g a t ex psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
Läs mer om vårt program under temaåret för mänskliga rättigheter HÄR

Autism är inte problemet - den är lösningen
Många idag uttrycker frustration över att vård och omsorg inte hjälper människor med funktionsnedsättning till fungerande liv. Men Jonas Wik, rådgivare och historieberättare med autism, menar att det största hindret är att individer inte förstår hur autism är skapad som en tillgång. Vardagslivet blir en kamp när den motarbetas istället för att användas! I tio år har han träffat autister och utbildat sig för att förmedla glädjande tips och råd, kring en tillvaro med socialt liv och en plats i samhället. En tankeväckande föreläsning med efterföljande diskussion kring ett samtalsunderlag.

Måndag 19 oktober, kl 18-20.15
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Fri entré. Lättare förtäring serveras (meddela ev allergier vid anmälan).
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstol.

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 16 oktober 2020.

För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone
E-post: susan.gallone@sv.se
072 310 13 69

Välkommen!

Övriga föreläsningar under temaåret för mänskliga rättigheter
Egenmakt trots allt - Måndag 7 september
Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen - Måndag 16 november
Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare - Måndag 7 december