Babymassage - BM Hjärtat

Babymassage - BM Hjärtat

Hälsa & välbefinnande

Babymassage är en massage genom beröring. Den stimulerar hudens receptorer som aktiverar det parasympatiska nervsystemet, ökar välbefinnandet och frisätter lugn och ro hormoner. Du hjälps att stanna upp i nuet och lär dig på ett naturligt sätt tolka signalerna från ditt barn. På detta sätt stimuleras anknytningsprocessen och ibland ser man även positiva effekter på besvär ifrån magen.

Fyra tisdagar kl. 10.30 -12.00 på Barnmorskemottagningen Hjärtat

Babymassage omfattar 4 ggr á 1,5 timme

Kostnad:
700 kr/familj

Kursledaren Therése Stark är legitimerad barnmorska

Frågor om kursen kan göras till:
Therése Stark
Telefon 018-4748361 E-post therese@bmhjartat.se

Läs mer på www.bmhjartat.se