Babymassage - BM Hjärtat

Babymassage - BM Hjärtat

Hälsa & välbefinnande

Babymassage är en massage genom beröring. Den stimulerar hudens receptorer som aktiverar det parasympatiska nervsystemet, ökar välbefinnandet och frisätter lugn och ro hormoner. Du hjälps att stanna upp i nuet och lär dig på ett naturligt sätt tolka signalerna från ditt barn. På detta sätt stimuleras anknytningsprocessen och ibland ser man även positiva effekter på besvär ifrån magen. Kursdatum: 6/11, 13/11, 20/11 och 27/11.

Fyra tisdagar kl. 10.30 -12.00 på Barnmorskemottagningen Hjärtat

Babymassage omfattar 4 ggr á 1,5 timme

Kostnad:
700 kr/familj

Kursledaren Therése Stark är legitimerad barnmorska

Frågor om kursen kan göras till:
Therése Stark
Telefon 018-4748361 E-post therese@bmhjartat.se

Läs mer på www.bmhjartat.se