Hälsa & välbefinnande

Babymassage är en massage genom beröring. Den stimulerar hudens receptorer som aktiverar det parasympatiska nervsystemet, ökar välbefinnandet och frisätter lugn och ro hormoner. Du hjälps att stanna upp i nuet och lär dig på ett naturligt sätt tolka signalerna från ditt barn. På detta sätt stimuleras anknytningsprocessen och ibland ser man även positiva effekter på besvär ifrån magen. Kursdatum: 7/5, 14/5, 21/5, 28/5

Fyra tisdagar kl. 10.30 -12.00 på Barnmorskemottagningen Hjärtat

Babymassage omfattar 4 ggr á 1,5 timme

Kostnad:
850 kr/familj

Kursledaren Therése Stark är legitimerad barnmorska

Frågor om kursen kan göras till:
Therése Stark
Telefon 018-4748361 E-post therese@bmhjartat.se

Läs mer på www.bmhjartat.se

OBS! BM Hjärtat har ny adress fr o m 20181201. Smedsgränd 5B, 753 20 Uppsala